0
des
29
2017

ADHD – på den positive siden

  Først må jeg vel kanskje si at jeg er av dem som mener at ADHD er noe som bør tas på alvor. Dette er på ingen måte ment som en motsigelse av den konsensus som ekspertisen innenfor ADHD har signert. Snarere en påpekning andre sider av saken som jeg synes kommer altfor dårlig frem. […]

0
des
28
2017

ADHD-konsensus

Dette konsensusdokumentet ble i 2002 signert av ledende eksperter på ADHD. Jeg vil her gjerne gjengi dette. Konsensusdokument om AD/HD Januar 2002 Vi, sammenslutningen av internasjonale vitenskapsmenn som har underskrevet dette dokumentet, ser med bekymring på den til tider unøyaktige fremstillingen av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i media. Dette er en lidelse vi kjenner […]

© 2020 Lins verden All rights reserved. | Powered by WordPress
Theme created by @julienrenaux

Min Instagram: @knoftig

Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.